Ce este energia reactiva? | We improve your energy quality and save money!

Funcția de putere a liniilor de tendință, Funcţiile de agregare

funcția de putere a liniilor de tendință

BottomN BottomN Sales, 10 Returnează n valori cele mai mici ale expresiei, clasificate de la cea mai mică la cea mai mare. Filtrare Calculează expresia utilizând filtrul de pre-agregare dat.

funcția de putere a liniilor de tendință

Mavg Mavg Sales, 10 Calculează o medie mobilă pt. Suma pentru primul rând este egală cu expresia numerică pentru primul rând. Suma pt.

funcția de putere a liniilor de tendință

Când se ajunge la al n-lea rând, suma este calculată pe baza ultimelor n rânduri de date. NTile Ntile Sales, Stabileşte clasificarea unei valori faţă de un interval specificat de utilizator.

Returnează valori întregi pentru a reprezenta orice interval de clasificări. Percentilă Percentile Sales Calculează o clasificare procentuală pt.

funcția de putere a liniilor de tendință

Intervalele de clasificare a percentilelor sunt cuprinse între 0 prima percentilă şi 1 a a percentilăinclusiv. Rank Rank Sales Calculează clasificarea pentru fiecare valoare care satisface argumentul expresiei numerice. Numărul cel mai mare este asignat unei clasificări 1 şi fiecărei clasificări succesive îi este asignată valoarea întreagă următoare 2, 3, Dacă unele valori sunt egale, acestora le este asignată aceeaşi clasificare de exemplu 1, 1, 1, 4, 5, 5, Tipul de date specificat trebuie să fie unul care poate fi ordonat.

Funcția de gradul I: graficul și monotonia (teorie) - service-gsm.ro

TopN TopN Sales, 10 Returnează n valori cele mai mari ale expresiei, clasificate de la cea mai mare la cea mai mică. Funcţiile de evaluare Funcţiile de evaluare sunt funcţii din baza de date care pot fi utilizate pt.

funcția de putere a liniilor de tendință

Funcţiile înglobate din baza de date pot necesita una sau mai multe coloane. Coloanele efective trebuie listate după funcţie.

funcția de putere a liniilor de tendință