Optiuni CALL - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Opțiunea emitentului ce este

This is the xBlack-Scholes differential equation for call option value.

Acest este ecuaþia Black-scholes diferenþialã pentru valoarea de opþiune de chemare. Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare.

XRP: How Much Ripple XRP Do I Need To RETIRE In 2022? (*BREAKING NEWS*) - XRP Price \u0026 Xrp News Today

La 14 octombrieING at o opțiune "call" pentru o obligațiune de rangul 2. In that case, the call option is not separately recognised as a derivative asset. În opțiunea emitentului ce este caz, opțiunea call nu este recunoscută separat ca activ derivat.

Programele de opțiuni vă permit să plătiți venituri care nu sunt supuse primelor de asigurare Programele de opțiuni sunt un instrument recunoscut pentru motivarea managerilor de vârf și de mijloc. Esența lor constă în faptul că angajatului i se acordă dreptul de a cumpăra acțiuni sau acțiuni ale companiei la un preț fix. Și când, în timp, o persoană își exercită acest drept, are ocazia să revândă activele achiziționate la un preț de piață crescut. Acum opțiunile câștigă din nou popularitate, inclusiv datorită creșterii ratei primelor de asigurare.

Assets subject to a fair value put or call option or a forward repurchase agreement. Activele care fac obiectul unei opțiuni put sau call la valoarea justă sau al unui acord de răscumpărare forward.

a face bani pe internet înseamnă doar bani

Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date. Instituțiile trebuie să presupună că investitorii răscumpără o opțiune de cumpărare la cea mai apropiată dată posibilă. It's a call option on the common stock of a company, issued as a form of cash compensation. Se dau alături de acțiunile opțiunea emitentului ce este, ca o formă de compensație în numerar.

Meniu de navigare

The call option of the issuer, if exercised, simply accelerates fxfnpro opțiuni binare închise asset's maturity. Opțiunea call a emitentului, dacă este exercitată, un face decât să accelereze scadența activului.

trading binary options binex

For retained mobilised asset-backed securities, the calculation of the weighted average life opțiunea emitentului ce este assume that issuer call options will not be exercised. Pentru titlurile garantate cu active reținute și mobilizate, calcularea duratei de viață medii ponderate presupune că opțiunile de cumpărare ale emitentului nu vor fi exercitate.

For example, a call option retained by the transferor may prevent a transfer of financial assets from being accounted for as a sale. De exemplu, o opțiune call păstrată de entitatea care transferă activul poate împiedica contabilizarea ca vânzare a unui transfer de active financiare. Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Băncii și alte instituții financiare Organizații supranaționale Tipuri de obligațiuni[ modificare modificare sursă ] Tipuri de obligațiuni în funcție de dobândă[ modificare modificare sursă ] Obligațiune cu rată fixă sau directă negarantată Certificat cu rată flotantă Obligațiune cu cupon zero Obligațiunea cu rată fixă sau directă negarantată nu are nici un fel de caracteristici speciale și raportează investitorilor o dobândă fixă de-a lungul întregii perioade până la scadență. La un termen final de scadență, când se plătește ultima tranșă de dobândă se rambursează capitalul de bază al împrumutului.

Other call options, not classified under the above categories Alte opțiuni de cumpărare care nu sunt clasificate în categoriile de mai sus. There's this company called Bessette Industries, and I kneW they Were about to be taken over so I bought a chunk of call options.

un site unde poți câștiga bani fără a investi

Este compania Bessette Industries, și știam ca e pe cale sa fie preluata asa ca am cumpărat niște acțiuni acolo. Based in Madrid, it dispenses stock options to employees but eliminates the dilution to existing shareholders by buying a call option in the amount of shares given out as compensation.

Cu sediul în Madrid, se distribuie opțiuni pe acțiuni pentru angajați, dar elimină diluarea acționarilor existenți de a cumpăra o opțiune call în valoarea acțiunilor dat drept compensație.

câștigurile pe internet cu china

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.